Voorwaarden

  • Alle genoemde prijzen zijn per dag en exclusief btw. Voor het huren voor meerdere dagen gelden speciale tarieven.
  • Vervoerskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
  • Manco of beschadigde artikelen worden tegen vervangingswaarde of reparatiekosten in rekening gebracht.
  • Alle artikelen worden schoongemaakt terugverwacht, tenzij anders afgesproken. Zo niet dan worden er reinigingskosten in rekening gebracht. Reinigingskosten per artikel zijn even hoog als de huurprijs daarvan.
  • Gehuurde artikelen vallen onder de verantwoording van de huurder.
  • Huurder kan verhuurder niet aansprakelijk stellen voor schades ontstaan door of ten gevolge van gehuurde materialen.
  • Het te betalen bedrag dient contant voldaan te worden bij levering of voorafgaand aan de levering te zijn bijgeschreven op rekening NL59 RABO 0101 1790 14 t.n.v. All in One Partyservice Met van Dijk! tenzij anders overeengekomen.
  • Bij annulering van de opdracht binnen 14 dagen voor de leveringsdatum wordt 50 % van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht, binnen 7 dagen voor de leveringsdatum 75 % en binnen 3 dagen voor de leveringsdatum 100 %.
  • De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van het gehuurde.